Prezentacje i publikacje naukowe

Planowane jest zamieszczenie w materiałach konferencyjnych na nośniku typu pamięć USB (pendrive) streszczenia prezentacji. Wzór streszczenia można pobrać klikają w przycisk “Pobierz wzór streszczenia” poniżej. Autorzy anglojęzyczni przygotowują to streszczenie tylko w języku angielskim.

Prosimy o przesyłanie pliku ze streszczeniem do dnia 20.05.2019 na adres : adam.augustyniak@nntlab.com

 
Prezentacja multimedialna powinna być przygotowana w formacje  akceptowanym przez pogram PowerPoint.

Informacje dotyczące publikacji

 

  1. Dobre prezentacje DMIUT 2019 będą rekomendowane przez Komitet Naukowy do bezpłatnej publikacji w czasopiśmie Advances Material Science.  
  2. Czasopismo naukowe Advances in Material Science jest kwartalnikiem wydawanym przez Politechnikę Gdańską od 2000 roku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawstwa, www.pg.edu.pl/aims. Czasopismo koncentruje się na najważniejszych nowych badaniach we wszystkich dziedzinach materiałoznawstwa, inżynierii materiałowej i technologii. Rozpowszechnianie odbywa się na stronie internetowej platformy wydawniczej De Gruyter   SCIENDO AMS, na której można również znaleźć szczegóły dotyczące AMS.
  3. Instrukcja dla autorów publikacji w AMS jest do pobrania poniżej.
  4. Termin składania  materiału do publikacji to dzień 31.05.2019. Prosimy przesłać to na adres: adam.augustyniak@nntlab.com