Scientific Committee of DMIUT 2019

President

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

IPPT PAN

 

Editor AMS

dr hab. inż Jerzy Łabanowski

Politechnika Gdańska

 

Secretary

dr hab. inż., prof. PG Leszek Piotrowski

Politechnika Gdańska

 

National Members

Tomasz Barszcz

AGH

 

Józef Błachnio

ITWL

 

Marek Cieśla

Pol. Śląska

 

Janusz Dobrzański

Instytut Metalurgii Żelaza

 

Krzysztof Dragan

ITWL

 

Grzegorz Golański

Politechnika Częstochowska

 

Roman Kuziak

Instytut Metalurgii Żelaza

 

Jerzy Kwaśniewski

AGH

 

Leszek Magalas

AGH

 

Jerzy Okrajni

Pol. Śląska

 

Krystyna Pietrzak

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

 

Zbigniew Ranachowski

IPPT PAN

 

Romuald Rządkowski

IMP PAN

 

Jacek Słania

Instytut Spawalnictwa

 

Adam Zieliński

Instytut Metalurgii Żelaza

 

International Members

Evangelos Hristoforou

Electrical and Comp. Engineering

Athens, Greece

 

Yasuhiro Kamada

Iwate University

Morioka, Japan

 

Afrodite Ktena

Technological Educational Institute of Central Greece

Dirfies Messapies, Greece

 

Stanislav Kudela

Slovak Academy of Sciences

Bratislava, Slovakia

 

Jana Petru

VSB-Technical University of Ostrava

Ostrawa, Chech Republic

 

Maria Isabel Lopez Pumarega

Comisión Nacional de Energía Atómica

Buenos Aires, Argentina

 

Martin Sablik

Applied Magnetic & Physical Modeling

San Antonio, USA

 

Gabor Vertesy

Hungarian Academy of Sciences

Budapest, Hungary