Program konferencji DMiUT 2017

Czwartek 29.06.2017

8:00 – 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 9:30

Inauguracja

9:30 – 10:50

Sesja plenarna S1

R1. Zbigniew KOWALEWSKI (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)- Ocena uszkodzenia materiałów poddawanych obciążeniom zmęczeniowym

R2. Romuald RZĄDKOWSKI (Instytut Maszyn Przepływowych PAN) – Tip-Timing Analysis of Last Stage Low Pressure Steam Turbine Rotor Blades

R3. Janusz DOBRZAŃSKI (Instytut Metalurgii Żelaza) – Degradacja mikrostruktury austenitycznych stali po długotrwałej pracy w warunkach pełzania oraz metodologia oceny ich przydatności do eksploatacji poza obliczeniowym czasem pracy

R4. Marcin WOŁEJKO (Urząd Dozoru Technicznego) – Planowanie inspekcji urządzeń w oparciu o analizę ryzyka (RBI)

10:50 – 11:10

Przerwa na kawę

11:10 – 11:55

Dyskusja panelowa

P1. Przyszłość diagnostyki w przemyśle energetycznym

Uczestnicy dyskusji:

  • Janusz Dobrzański – Kierownik Zakładu Badania Materiałów dla Energetyki – Instytut Metalurgii Żelaza.
  • Jerzy Trzeszczyński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Naukowo – Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
  • Paweł Urbańczyk – Kierownik Działu Urządzeń Ciśnieniowych – Urząd Dozoru Technicznego, Oddział w Dąbrowie Górniczej
  • Dariusz Mężyk – Kierownik Pracowni Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych – Instytut Energetyki
  • Arkadiusz Burnos – Dyrektor Zarządzający Baltic Berg – prowadzący

11:55- 12:40

Dyskusja panelowa

P2. Diagnostyka w branży morskiej

Uczestnicy dyskusji:

  • Daniel Opara – Wiceprezes Zarządu – Kierownik Techniczny Laboratorium – Navitest Sp z o.o.
  • Andrzej Otrębski – Starszy Inspektor – Inspektorat Kadłubowo-Technologiczny – Polski Rejestr Statków
  • Maciej Łuczewski – Przedstawiciel Zarządu ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania – CRIST S.A.
  • Mateusz Weryk – Kierownik Zespołu  Laboratoriów Badań Środowiskowych – Centrum Techniki Okrętowej
  • Robert Łaniewski  – Country Manager Poland – Subsea Engeneering Associates – prowadzący

12:40- 13:15

Prezentacja wystawców

13:15 – 14:00

Obiad

14:00 – 15:00

Przejazd do Gdyni

15:00- 19:00

Akademia Marynarki Wojennej (zwiedzanie okrętu podwodnego oraz symulatorów strzelania) i do Akademii Morskiej (zwiedzanie symulatora nawigacji)

19:00 -…

Uroczysta kolacja – Klub Marynarki Wojennej Riviera  – Gdynia

Piątek 30.06.2017

9:00 – 10:20

Sesja plenarna S2

R5. Grzegorz GOLAŃSKI (Politechnika Częstochowska) – Degradacja mikrostruktury staliwa GP91 po długotrwałym starzeniu w temperaturze 600°C

R6. Tomasz GARSTKA (Politechnika Częstochowska) – Przebieg zjawiska Barkhausena w obecności drgań mechanicznych o częstotliwościach ultradźwiękowych

R7. Rafał SZYJA (Pro-Novum Sp. z o.o.) – Ocena degradacji własności materiałów rurociągów pracujących w warunkach pełzania na podstawie badań nieniszczących, niszczących oraz obliczeń

R8. Marek LIPNICKI (Koli Sp. z o.o.) – Badania UT-PA osiowych wrębów i stopek łopatek wirników NP
turbin energetycznych

10:20 – 10:40

Przerwa na kawę

10:40 – 12:20

Wystawa sprzętu + Sesja plakatowa SP

RP1. Tomasz BRYNK (Politechnika Warszawska) – Wykorzystanie pomiarów pola przemieszczeń metodą 3D DIC w obliczeniach naprężeń szczątkowych

RP2. Marek CHMIELEWSKI (Politechnika Gdańska) – Zastosowanie sytemu do pomiaru efektu Barkhausena, wykorzystującego sondę o regulowanym kierunku magnesowania, dla potrzeb wyznaczania rozkładu naprężenia w badanym materiale

RP3. Mirosław DERESZEWSKI (Akademia Morska)- Monitorowanie drgań skrętnych wału korbowego silnika poprzez pomiar chwilowej prędkości kątowej

RP4. Marek DUDZIŃSKI (Akademia Marynarki Wojennej) – Możliwości określania stanu dynamicznego wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym dla potrzeb bezinwazyjnej diagnostyki

RP5. Marek JAWORSKI (Instytut Energetyki) – Rurociągi wysokoprężne – podstawowe problemy

RP6. Wojciech KIEŁCZYŃSKI (Politechnika Gdańska) – Analiza przyczyn degradacji własności spawanych rurociągów w instalacji układu chłodzenia elektrowni wodnej

RP7. Włodzimierz KOŃCEWICZ (Akademia Morska w Gdyni) – Diagnostyka przekładni kątowej metodami nieniszczącymi podczas przeprowadzenia spin testu

RP8. Dariusz KOWALSKI (Politechnika Gdańska) – Wpływ warunków przygotowania powierzchni na wartości rejestrowanego sygnału Barkhausena

RP9. Dariusz MĘŻYK (Instytut Energetyki) – Eksploatacja rurociągów wysokoprężnych po przekroczeniu okresu projektowego

RP10. Paweł RACZYŃSKI (Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury) – Ultradźwiękowa diagnostyka rurociągów magistralnyc

RP11. Barbara ROMELCZYK (Politechnika Warszawska) – Wpływ efektu skali na właściwości mechaniczne technicznie czystego żelaza

12:20 – 13:20

Obiad

13:20 – 14:20

Sesja plenarna S3

R9. Jacek SŁANIA, Karol KACZMAREK (Instytut Spawalnictwa) – Badania ultradźwiękowe złączy spawanych technikami TOFD i Phased Array

R10. Radosław HOŁOWNIA (Urząd Dozoru Technicznego) – Innowacyjne metody inspekcji i badań technicznych w UDT

R11. Mateusz JURKOWSKI (Politechnika Gdańska) – Ocena degradacji struktury rur katalitycznych ze staliwa Manaurite XM po długotrwałej eksploatacji w wysokich temperaturach

14:20 – 15:20

Sesja plenarna S4

R12. Dariusz KOWALSKI (Politechnika Gdańska) – Próba powiązania dwóch sposobów identyfikacji naprężeń własnych w materiale stalowym przed i po procesie spawania

R13. Paweł URBAŃCZYK (Urząd Dozoru Technicznego), Grzegorz GOLAŃSKI (Politechnika Częstochowska), Adam ZIELIŃSKI (Instytut Metalurgii Żelaza), Jacek SŁANIA (Instytut Spawalnictwa) – Mikrostruktura i właściwości złącza spawanego stali T24 po długotrwałej eksploatacji

R14. Hanna SMOLEŃSKA (Politechnika Gdańska) – Wpływ doboru materiału na własności mechaniczne i trwałość napoin, na zaworach wylotowych silników okrętowych, po eksploatacji w  warunkach rzeczywistych

15:20 – 15:40

Przerwa na kawę

15:40 – 17:00

Sesja plenarna S5

R15. Marek AUGUSTYNIAK (Politechnika Gdańska) – Nowe metody modelowania zjawisk wiroprądowych w badaniach nieniszczących

R16. Krzysztof WARNKE (Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury) – Wykorzystanie techniki MFL do oceny stanu technicznego rurociągów

R17 Leszek PIOTROWSKI (Politechnika Gdańska) – Wykorzystanie zjawisk magneto-sprężystych do analizy stopnia deformacji plastycznej materiałów

R18. Bogdan SZTUROMSKI (Akademia Marynarki Wojennej) – Numeryczny opis geometrii wyposażenia  okrętu na potrzeby symulacji procesów szybkozmiennych

R19. Wojciech JURCZAK (Akademia Marynarki Wojennej) – Możliwości diagnostyki korozyjnej okrętowej stali autentystycznej

17:00 – 17:20

Przerwa na kawę

17:20 – 18:00

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Sobota 01.07.2017

09:00 – 13:00
Zwiedzanie Gdańska (Stara Oliwa) z przewodnikiem (dla zainteresowanych)
Projekt i realizacja maciejciesielski.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone nntlab.com