6 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

DIAGNOSTYKA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

POLITECHNIKA GDAŃSKA

29 VI  – 1 VII 2017

6-TA EDYCJA KONFERNCJI JUŻ ZA NAMI – DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA AKTYWNY UDZIAŁ.

JUŻ TERAZ ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ.

Uwaga: ostateczny termin przesyłania meteriałów do publikacji: 07.07.2017 r.

Organizatorzy
Partner główny
Założenia i cel konferencji

Nasza konferencja ma na celu upowszechnianie i rozwój wiedzy w zakresie szerzej rozumianej diagnostyki stanu materiałów i urządzeń technicznych i poświęcona głownie diagnostyce wynikających z eksploatacji zmian w mikrostrukturze oraz diagnostyce poziomu naprężeń występujących w urządzeniach i konstrukcjach. Zakładamy, że konferencja ta będzie forum umożliwiającym kontakt multilateralny czterech podmiotów:

1) naukowców z ośrodków naukowych opracowujących i proponującymi innowacyjne metody diagnostyki,
2) kadry technicznej z przemysłu poszukującej nowych skutecznych metod diagnostyki urządzeń technicznych,
3) towarzystw notyfikujących odpowiedzialnych za akceptowanie i wdrażanie do praktyki przemysłowej nowych metod diagnostyki oraz
4)  firm opracowujących i dostarczających  aparaturę diagnostyczną.

Konferencja powinna także stymulować integrację działalności naukowej ośrodków akademickich i branżowych zajmujących się diagnostyką materiałów i urządzeń oraz współpracę tych ośrodków z przemysłem w celu weryfikacji innowacyjnych metod diagnostyki. Konferencja ma charakter krajowy, adresatem konferencji są przedstawiciele przemysłu zlokalizowanego zarówno w strefie Pomorza jak i pozostałych regionach.

Zakres tematyczny konferencji
 • trwałość i niezawodność materiałów i urządzeń technicznych,
 • zużycie eksploatacyjne, procesy degradacji i niszczenia materiałów,
 • diagnostyka stanu materiałów stosowanych w energetyce,
 • diagnostyka materiałowa obiektów w gospodarce morskiej,
 • diagnostyka stanu materiałów i urządzeń  stosowanych w transporcie,
 • diagnostyka komputerowa.
Patroni honorowi

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. inż.

Jacek Namieśnik

Jego Magnificencja Rektor Akademii Morskiej w Gdyni

prof. dr hab. inż.

Janusz Zarębski

Jego Magnificencja Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

kmdr prof. dr hab.

Tomasz Szubrycht

Patroni merytoryczni
 • udt
 • udt
 • SIMP
 • SIMP
 • SIMP
 • ptm
 • pronov
Partnerzy
 • udt
 • pronov
 • pronov
Partnerzy medialni
Projekt i realizacja maciejciesielski.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone nntlab.com